A készletezés: olyan tevékenység, amely a termelés és a fogyasztás közötti időbeli eltérés áthidalását szolgálja.

 

A készlet: az üzletben lévő áruk értékének összessége.

 

A készletek nagyságát meghatározó tényezők:

-         a forgalom nagysága

-         a nyitvatartási idő

-         az üzlet típusa

-         az üzletre jellemző beszerzési sajátosságok

-         a választék szélességét és mélysége

-         a befektethető tőke nagysága

 

Készletfajták:

 

A)    számviteli törvény alapján:

-         vásárolt készletek:

o       anyagok:

§         nyers és alapanyagok

§         segédanyagok

§         üzemanyagok

§         fenntartási anyagok

§         egyéb anyagok pl. csomagolóanyag

o       áruk

 

 

B)    Készletek időbeni megjelenése alapján:

-         nyitókészlet (NYK): egy elszámolási időszak kezdetén meglévő összes készletérték.

-         Zárókészlet (ZK): az elszámolási időszak végén meglévő összes készletérték.

Az elszámolási időszak lehet: egy hónap, egy negyedév, egy félév, egy év.

 

A nyitó és zárókészlet megállapítása többféle módon történhet.

-         leltározással

-         számítással –> a nyilvántartott adatokból kiszámoljuk

-         számítógépes készletnyilvántartó program segítségével

 

-         átlagkészlet (K): számított készletérték, mely megmutatja, hogy egy adott időszakon belül a készletek nagysága átlagosan hogyan alakult.

Kiszámítása kétféle módon történhet:

-         Számtani átlaggal: legegyszerűbb, de legpontatlanabb
Számítása: K= (NYK + ZK) / 2
-         Kronologikus átlaggal: amennyiben a nyitó és zárókészlet adatain kívül vannak még az időpontra készletadatok akkor ezzel számolunk.

Számítása: K = [NYK / 2 + a közbenső készletadatok + ZK/2] / készletadatok száma – 1